Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να επιλεγούν συνδυαστικά ή μεμονωμένα.

Online πλατφόρμα διαχείρισης υλικού

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία, παρέχοντας ασφαλή και εύκολο τρόπο συνεργασίας!

Ηχογραφημένα μαθήματα διαθέσιμα 24×7!

Όλη η θεωρία παρουσιάζεται σε βιντεομαθήματα όπου συνοδεύονται από ασκήσεις κατανόησης διαβαθμισμένου επιπέδου.

Εκπόνηση εργασιών με σχολιασμό επίλυσης.

Οι εργασίες παρέχονται με πλήρη σχολιασμό, συνοδευόμενες από βίντεο με επεξήγηση.

Online Υποστήριξη Εργασιών.

Παρέχεται η επίλυση της εργασίας σε ηχογραφημένο, και επιπρόσθετα γίνεται online μάθημα επίλυσης αποριών επι της θεωρίας και της εργασίας.

Τρόπος Διαβάσματος

Ο φοιτητής καλείτε σε κάθε ενότητα να ακολουθήσει πιστά ένα διάγραμμα μελέτης, κάτι που χρονικά δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Έτσι φροντίζουμε ανάλογα με την βαρύτητα του κάθε θέματος να προσαρμόσουμε το διάγραμμα μελέτης αντίστοιχα. Πάντα όμως πρέπει να τηρείται πιστά η παρακάτω δομή μελέτης.
 • 1

  Σημειώσεις

  Μελετάμε προσεκτικά τις σημειώσεις που περιέχουν τη θεωρία της ενότητας, και λύνουμε τα παραδείγματα.

 • 2

  Ασκήσεις Κατανόησης

  Αφού έχουμε κατανοήσει την θεωρία (αν όχι ακούμε το βιντεομάθημα), επιλύουμε τις ασκήσεις κατανόησης.

 • 3

  Βιντεομαθήματα

  Χρησιμοποιούμε το βιντεομάθημα ως βοηθό, για επίλυση αποριών αλλά και για να δούμε τον τρόπο επίλυσης ασκήσεων. Επίσης επαληθεύουμε τη λύση των ασκήσεων.

 • 4

  Ασκήσεις Εφαρμογής

  Είναι δυσκολότερες και μεγαλύτερες ασκήσεις όπου καλούμαστε να επιλύσουμε σε κάθε μάθημα, για να εξοικειωθούμε με το επίπεδο εργασιών και εξετάσεων.

 • 5

  Τεστ & Διαγωνίσματα

  Τα τεστ & τα διαγωνίσματα έχουν μεγάλη βαρύτητα στην πρόοδο μελέτης της ενότητας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραλείπονται για κανένα λόγο. Κρίνεται σημαντικό να επιλύονται κάθε φορά πριν τη θεωρία του επόμενου μαθήματος!

Εξετάσεις

Ποσοστά θεμάτων σε τελικές και επαναλητπικές εξετάσεις.

Ψηφιακοποίηση

IP

GSM

HTML-CSS-PHP-JS-XML

Απόδοση ιστοσελίδων - Caching

Θεωρία

Πακέτα Υποστήριξης

Διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών

Πακέτο 1

 • Σημειώσεις
 • Βιντεομαθήματα
 • Τυπολόγιο
 • -
POPULAR

Πακέτο 2

 • Σημειώσεις
 • Βιντεομαθήματα
 • Τυπολόγιo
 • Εργασίες - Online επίλυση

Πακέτο 3

 • Σημειώσεις
 • Βιντεομαθήματα
 • Τυπολόγιo
 • Εργασίες